Самолетни билети

Самолетни билети

ВолунтУризъм

TweetМакар българинът да е много далеч от идеята да си плаща за да работи, доброволческият туризъм по света става все по-популярен. Мотивите са различни, но крайният резултат е еднакъв и изключително позитивен. В този нов вид туризъм са идентифицирани няколко

Повечеo

Обещавам, че през новата година ще…

TweetМакар че на всички ни е ясно, че нищо не се случва от понеделник, от първо число на месеца или от 1-ви януари, не може да се отрече, че традицията за даване на новогодишни обети е доста симпатична. И макар

Повечеo